Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Om hvorvidt statsråden føler at hun har kontroll med økonomistyringen i Forsvaret

Datert: 20.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten