Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til utdannings- og forskningsministeren

Om at budsjettet ved Riska ungdomsskole i Sandnes er så stramt at elever blir permittert og undervisning redusert, og hvorvidt det er ansvarlig av en kommune å ikke følge opp lovpålagt undervising

Datert: 16.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Foreldreutvalget ved Riska ungdomsskole i Sandnes har påpekt at skolens budsjett er så stramt at elever blir permittert fordi det ikke er lærere til å overta undervisningen ved sykdom, spesialpedagogisk undervisning er sterkt redusert og delingstimer er redusert vesentlig. Påbud fra kommuneoverlegen om utbedring av inneklima, er ignorert.

Mener statsråden at det er ansvarlig av en kommune å ikke følge opp lovpålagt undervisning?


Les hele debatten