Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å følge opp FNs menneskerettighetskomité og gi elever som ønsker det fritak fra KRL-faget, og vurdere om faget skal erstattes med et mer allment og inkluderende livssynsfag

Datert: 17.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): FNs menneskerettighetskomité har fastslått at ordningen med delvis fritak i KRL-faget er i strid med foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse.

Vil statsråden følge opp komiteens avgjørelse ved å gi elever som ønsker det fullt fritak fra KRL-faget, og er det ikke viktig å vurdere om faget skal erstattes med et mer allment og inkluderende livssynsfag som er uavhengig av trosbakgrunn?


Les hele debatten