Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å se på gjeldende praksis etter at fylkesmannens miljøavdeling sier nei til en utvidelse av produksjonsvolumet til Valdres Rakfisk, som nå er nødt til å importere oppdrettsfisk fra utlandet

Datert: 18.11.2004
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 24.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Valdres Rakfisk har blitt en suksess og produsentene selger unna all produksjon. Produsentene er nå nødt til å importere store kvanta oppdrettsfisk fra utlandet pga. at fylkesmannen har satt stopp for en utvidelse av produksjonsvolumet. Fylkesmannens miljøavdeling sier at produsentene ikke en gang trenger å søke; de vil få nei til tross for at anleggene ligger på land og produsentene har investert millioner i rensing.

Vil statsråden se på gjeldene praksis og gjøre noe med denne saken?


Les hele debatten