Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om tid som brukes på innbringing av personer som drikker/urinerer og forsøpler på offentlig sted, og om det ikke kan gjøres enklere ved at politiet får forenklet foreleggsmyndighet i forseelsessaker

Datert: 18.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Politiet bruker uforholdsmessig lang tid på innbringing av personer som drikker/urinerer på offentlig sted og som forsøpler ved f.eks. flaskeknusing. Dette fører til at mange politipatruljer kvier seg for å gripe inn overfor denne type forseelser - man frykter konsekvensen av at politiet ikke er tilstede i gatebildet. Av hensyn til trivsel for allmennheten er det viktig å sanksjonere mot nevnte forseelser.

Mener statsråden dette kan gjøres enklere ved at politiet får forenklet foreleggsmyndighet i forseelsessaker?


Les hele debatten