Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å avkrefte eller bekrefte at det har gått ut et signal fra departementet til helseforetakene om at sykehusene ikke skal behandle flere pasienter selv om ISF har økt fra 40 til 60 pst.

Datert: 22.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det skal angivelig ha gått ut et signal fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet til helseforetakene, at selv om ISF har økt fra 40 til 60 pst. forutsettes det at sykehusene ikke skal behandle flere pasienter i 2005 enn i 2004.

Kan statsråden avkrefte eller bekrefte at et slikt signal allerede er gått ut fra departementet til helseforetakene?


Les hele debatten