Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt planer om å slå sammen oslosykehusene og endre inndelingen av helseregionene vil bli lagt fram for Stortinget før beslutning tas

Datert: 18.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Gjennom media hevdes det at det foreligger planer om å slå sammen oslosykehusene, og at det i den forbindelse vurderes å endre inndelingen av helseregionene.

Vil slike vesentlige endringer bli lagt fram for Stortinget før beslutning tas?


Les hele debatten