Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at det på et møte med tillitsvalgte i Helse Sør kom fram at man var bekymret over økonomien i sykehussektoren, og hva som er statsrådens vurdering i forhold til lokal- og nærsykehus spesielt

Datert: 18.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): På et møte jeg deltok i sammen med tillitsvalgte innen Helse Sør den 15. november i år kom det frem at de tillitsvalgte var alvorlig bekymret over økonomien innen sykehussektoren. De mente det ikke var samsvar mellom Regjeringens verbale målsettinger og bevilgningene som ble foretatt i budsjettet for 2005.

Hva er statsrådens vurdering i forhold til dette, og da spesielt i forhold til lokal- og nærsykehus?


Les hele debatten