Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt KrF vil trappe opp kampen mot selvbestemt abort og endre lovverket slik at denne rettigheten svekkes

Datert: 10.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten