Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden mener utviklingen med færre lærere, flere barn, større grupper og mindre delingstimer i skolen går ut over tilpasset opplæring for hvert enkelt barn

Datert: 25.11.2004
Besvart: 12.01.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Forskning viser at vi har en grunnskole som ikke utjevner forskjellene, men i stor grad er med på å reprodusere og forsterke forskjellene i samfunnet. Elever med foreldre med høy utdanning er de som har størst mulighet til å lykkes i skolen. En femtedel av elevene går i dag ut av grunnskolen uten gode nok lese- og skriveferdigheter. Det blir færre lærere, flere barn, større grupper og mindre delingstimer i skolen.

Mener statsråden at denne utviklingen går ut over tilpasset opplæring for hvert enkelt barn?


Les hele debatten