Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som blir gjort for å redusere såkalte "uheldige hendelser" i helsevesenet, som årlig fører til dødsfall og skadede pasienter

Datert: 07.12.2004
Besvart: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2005 er det vist til at internasjonale tall overført til norske forhold skulle tilsi at såkalte "uheldige hendelser" i helsevesenet årlig fører til 2 000 dødsfall og 15 000 varige skadede pasienter. Kostnadene er anslått til ca. 2 mrd. kr.

Hva mener statsråden er forklaringen på slike dramatiske tall, og hva blir gjort for å redusere dette?


Les hele debatten