Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at en mann fikk avslag på automatgir i trygdebilen, til tross for at dette er nødvendig dersom han skal kunne kjøre bil, og hvorvidt det er behov for å endre regelverket

Datert: 09.12.2004
Besvart: 12.01.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): En eldre mann måtte for mange år siden amputere en fot pga. en arbeidsulykke. For å kunne fungere i samfunnet har mannen fått innvilget trygdebil. Ved fornyelse av bilen i 2004 kom han ikke inn under den priskategorien som gir rom for automatgir. Dette til tross for at han hele tiden har hatt dette, og at Trafikkstasjonen har bekreftet at automatgir er nødvendig for han dersom han skal kunne kjøre bil.

Mener statsråden at dette avslaget er riktig, og er det ev. behov for å endre regelverket?


Les hele debatten