Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt signalene om at man må skaffe seg full oversikt over bolig- og omsorgstilbudet til psykisk syke før psykiatriske sykehjems- eller døgnplasser legges ned blir fulgt av helseforetakene

Datert: 08.12.2004
Besvart: 12.01.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Helseministeren har uttalt at Regjeringen må skaffe seg full oversikt over bolig- og omsorgstilbudet til psykisk syke i kommunene før psykiatriske sykehjems- eller døgnplasser i psykiatriske behandlingsinstitusjoner blir lagt ned. Psykiatriske heldøgnsplasser blir lagt ned.

Mener statsråden signalene som er gitt er tilstrekkelige til at de blir fulgt av helseforetakene?


Les hele debatten