Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til miljøvernministeren

Om hvordan konfliktene mellom rovdyr og beitebruk skal reduseres

Datert: 06.01.2005
Besvart: 12.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Det kommer stadig nye meldinger fra husdyrbrukere i områder med mye rovdyr om at de er i ferd med å gi opp næringa si. Tapte inntekter, store lidelser for dyra og psykiske påkjenninger for dyreeierne gjør at mange ikke orker mer. Det skjer til tross for at Stortinget har sagt at det fortsatt skal være mulig å drive med beitedyr i områder med rovvilt.

Hvordan mener statsråden at konfliktene mellom rovdyr og beitebruk skal reduseres?


Les hele debatten