Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og familieministeren

Om at samværsfradraget vurderes ut fra hvor mye tid far tilbringer med barna, men at årsak ikke vurderes, og hvorvidt det er greit at vi har et system som premierer mødre som nekter fedre samvær

Datert: 21.12.2004
Besvart: 19.01.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Fedre som nektes samvær med sine barn må i dag betale høye bidrag, da samværsfradraget kun vurderes ut fra hvor mye tid far tilbringer med barna. Årsak til manglende samvær vurderes ikke. Noen ganger kan årsaken være at mødre saboterer samværsavtalen.

Synes statsråden det er greit at vi har et system som premierer mødre som nekter fedre samvær med sine barn?


Les hele debatten