Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er holdbar praksis at Østfold Bompengeselskap AS endret klippekortene, slik at østfoldinger som abonnerer får langt færre passeringer ut av det de har betalt

Datert: 12.01.2005
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 19.01.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): 1. februar i fjor endret Østfold Bompengeselskap AS klippekortene sine. Endringen består i at kortene ikke lenger gjelder for et visst antall passeringer, men for en viss sum penger. Ved nyttår steg takstene betydelig slik at 30 000 østfoldinger som abonnerer nå får langt færre passeringer ut av det de har betalt.

Mener statsråden det er en holdbar praksis som er etablert av Østfold Bompengeselskap AS eller brytes gjeldene regelverk?


Les hele debatten