Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Om at enken etter en fisker som mistet livet på sjøen er utvist pga. manglende tilknytning, og hvorvidt man vil se på reglene med tanke på å redusere tilleggsbelastningen utsatte yrkesgrupper har

Datert: 13.01.2005
Besvart: 19.01.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Ei enke etter en norsk fisker fra Berlevåg som mistet livet på sjøen, er utvist pga. manglende tilknytning, til tross for at hun er i full jobb og er godt integrert i bygdesamfunnet. Det forhold at ektefellen risikerer å bli utvist, medfører en stor tilleggsbelastning, når den "norske" arbeider i utsatte yrker.

Vil statsråden se på denne konkrete saken, og vil man se på reglene med tanke på å redusere den tilleggsbelastningen personer i utsatte yrkesgrupper har og innta integreringsnivået i vurderingen?


Les hele debatten