Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å medvirke til at ubrukte midler snarest mulig kan benyttes på ulykkesutsatte strekninger som har ventet i flere år på utbedringer

Datert: 13.01.2005
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 19.01.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ifølge Vegvesenet kostet trafikkulykkene med personskade i Oppland over 1 mrd. kr i fjor. For 2004 står hele 700 mill. kr av bevilgede midler ubrukt på Vegvesenets budsjett, mens Oppland har flere veiprosjekter som har stått på venteliste i mange år, og ulykkesfrekvensen er høy på enkelte steder.

Vil statsråden medvirke til at ubrukte midler snarest mulig kan benyttes på ulykkesutsatte strekninger som har ventet i flere år på utbedringer?


Les hele debatten