Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Om statsrådens begrunnelse for å gjøre en annen oppnevning av rovviltnemnd for Oppland enn det fylkeskommunen foreslår

Datert: 19.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Miljøvernministeren har endret sin tidligere oppnevning av rovviltnemnd for Oppland, men følger fortsatt ikke fylkeskommunens velbegrunna forslag til rovviltnemnd. Dette fører til en strid som er veldig uheldig for rovviltforvaltningen. I sitt forslag har fylkeskommunen bl.a. tatt hensyn til politisk sammensetting, kjønnsbalanse, regional tilknytting og personlige interesser og kvalifikasjoner.

Hva er statsrådens begrunnelse for å gjøre en annen oppnevning enn det fylkeskommunen foreslår?


Les hele debatten