Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Datert: 19.01.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Syke, eldre og uføre rammes hardt etter at hjelpemiddelsentralene i flere prøvefylker har tatt i bruk nytt datasystem. Flere funksjonshemmede må f.eks. nå vente flere måneder på rullestolreparasjon. Det brukes lengre tid på søknadsbehandling, og selv etter positiv avgjørelse, er det lang og uviss ventetid på levering.

Hva vil statsråden gjøre, både på kort og lang sikt, for å sikre rask og god service for funksjonshemmede som trenger utstyr fra hjelpemiddelsentralene?


Les hele debatten