Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å gjøre noe for at inntektene Forsvaret har blir satt i riktig system, på bakgrunn av at det er glemt å sende husleiekrav i forbindelse med utleie av tidligere Haslemoen militærleir

Datert: 20.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med utleie av deler av tidligere Haslemoen militærleir til sivil bruk, er det glemt å sende husleiekrav på drøye 2 mill. kr.

Når man samtidig vet at Forsvaret sliter økonomisk, hvordan er statsråden fornøyd med så alvorlig svikt i rutinen, og hva vil hun gjøre for at også inntektene Forsvaret har, blir satt i riktig system?


Les hele debatten