Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om å bekrefte at Forsvaret arbeider for at distriktsstaben for HV-15 og HV-16 skal lokaliseres i Bjerkvik

Datert: 20.01.2005
Fremsatt av: Rita Tveiten (A)
Besvart: 02.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): 10. juni 2004 vedtok Stortinget innstillingen til langtidsproposisjonen for Forsvaret i perioden 2005-2008. Det ble vedtatt at lokaliseringen av distriktsstaben for et sammenslått distrikt mellom HV-15 og HV-16 skulle etableres i Bjerkvik. Stortingsproposisjonen som lå til grunn for vedtaket, foreslo imidlertid at staben skulle etableres på Setermoen. Nå tilsier ryktene at Forsvaret likevel arbeider for Setermoen.

Kan statsråden bekrefte at Forsvaret arbeider for at distriktsstaben skal lokaliseres i Bjerkvik?


Les hele debatten