Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om årsaken til at departementet ikke har inkludert brukerne i større grad i utviklingen av nasjonale prøver, og hva statsråden vil gjøre videre

Datert: 20.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I St.meld. nr. 30 for 2003-2004 Kultur for læring henstilte kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om at Utdannings- og forskningsdepartementet skal vurdere utviklingen av nasjonale prøver i nær dialog med foreldre-, lærer- og elevorganisasjoner. Ifølge organisasjonene har ikke departementet tatt initiativ til et slikt samarbeid.

Hva er årsaken til at departementet ikke har inkludert brukerne i større grad i dette arbeidet, og hva vil statsråden gjøre videre?


Les hele debatten