Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Om å sikre Krifasttunnelen på rv 70, hvor det isolerte hvelvet er i så dårlig stand at det må skiftes ut straks

Datert: 20.01.2005
Besvart: 02.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Det isolerte hvelvet i hele Krifasttunnelen på rv 70 som også er stamvei, er i så dårlig stand at det må skiftes ut straks. Allerede i 2003 ble 500 meter av platehvelvet fjernet etter at takplater falt ned og traff en bil. Dette partiet er nå uten vannsikring. Jeg antar at kostnadene med nytt hvelv er så store at det ikke kan tas over det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre tunnelen?


Les hele debatten