Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å si nei til å opprette tre private videregående skoler i Trondheim sentrum, med tanke på de dramatiske konsekvenser det vil medføre for de eksisterende skolene

Datert: 03.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Det er søkt om å opprette 3 private videregående skoler i Trondheim sentrum, med totalt 1 300 elevplasser. Hvis disse skulle få godkjenning, vil det medføre dramatiske konsekvenser for de eksisterende skolene. Konsekvensen vil bli nedlagte skoler, nedlagte linjer, mindre tilrettelagt undervisning, større klasser og forringet læringsmiljø blant elevene. Fylkeskommunen og Trondheim kommune advarer mot å etablere privatskolene pga. de negative konsekvensene. Loven gir statsråden mulighet til å si nei.

Vil hun gjøre det?


Les hele debatten