Spørretimespørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om når en gjennomgang av sikkerhetsopplæringen for fiskere vil legges frem for Stortinget

Datert: 03.02.2005
Besvart: 09.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Sikkerhetsopplæringen for fiskere er et viktig tiltak for å forhindre ulykker. Sikkerhetsopplæringen administreres av Tromsø maritime skole, på bakgrunn av avtale mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og Troms fylkeskommune. Denne avtalen gikk ut den 3. februar 2005. Regjeringen har lovet å komme tilbake til Stortinget med en samlet gjennomgang av sikkerhetsopplæringen.

Når vil statsråden legge frem en gjennomgang av sikkerhetsopplæringen for Stortinget?


Les hele debatten