Spørsmål ved møtets slutt fra Tora Aasland (SV) til forsvarsministeren

Datert: 29.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): Fra Tora Aasland Houg til forsvarsministeren om ekstralønn til generalløytnant Martin Vadset, mens han tjenestegjorde for FNs observatørkorps


Les hele debatten