Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna Kvanmo (SV) til stortingspresidenten

Datert: 07.12.1988
Besvart: 07.12.1988 av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): Fra Hanna Kvanmo om reglement og praksis for avvikling av spørretimen i forbindelse med at en representant 3 ganger har stilt det samme sp.spm. til statsministeren, men trukket det da en fagstatsråd skal svare på det


Les hele debatten