Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til handelsministeren

Datert: 26.01.1989
Besvart: 26.01.1989 av handelsminister Jan Balstad

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): Fra Kjell Magne Bondevik til handelsministeren om forslag fra EF-kommisjonen til direktiv om patent på kunstig utviklede egenskaper ved liv


Les hele debatten