Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til forbruker- og administrasjonsministeren

Datert: 07.06.1988
Besvart: 07.06.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): Fra Kjell Magne Bondevik om statsråd Anne-Lise Bakkens håndtering av saken vedrørende lønnsfastsettelsen for Postsparebankens nye sjef


Les hele debatten