Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Om at det blir bygd ut et mobilnett som er like sikkert som NMT 450 var, med henvisning til manglende dekning på GSM-nettet som Telenor har bygd ut

Datert: 04.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Torsdag 3. februar begynte det å brenne i den 35 fot store sjarken "Bremvær" nord for Gimsøya i Lofoten. De to fiskerne forsøkte å ringe nødnumrene på sin mobil da de lå i redningsflåten og så båten brenne opp. De kom ikke fram på GSM-nettet som Telenor har bygd ut pga. manglende dekning. Det var derfor bare tilfeldigheter at de ble reddet.

Hva vil statsråden gjøre for at det blir bygd ut et mobilnett som er like sikkert som NMT-450 var, og vil statsråden påvirke Telenor i denne saken?


Les hele debatten