Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til samferdselsministeren

Om hvilket ansvar Vegvesenet har for å sørge for at beboere ikke utsettes for helseskadelige påvirkninger i form av støy ved bygging eller ombygging av veier

Datert: 08.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): En familie i Bamble i Telemark er påført en kraftig forverring av trafikkstøyen etter en heving av veibanen på E18 som går tett inntil boligen deres. Trafikkstøyen går nå på helsa og nattesøvnen løs. Familien har møtt liten forståelse hos Statens vegvesen for å avbøte problemene.

Hvilket ansvar har Vegvesenet for å sørge for at beboere ikke utsettes for helseskadelige påvirkninger i form av støy ved bygging eller ombygging av veier?


Les hele debatten