Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor Statens landbruksforvaltning avviser løsninger til samdrift hvor det kreves dispensasjon fra framforhandlet avtale mellom Landbruks- og matdepartementet og landbruksorganisasjonene

Datert: 03.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I den senere tid har vi sett flere tilfeller der Statens landbruksforvaltning avviser løsninger til samdrift hvor det kreves dispensasjon fra framforhandlet avtale mellom Landbruks- og matdepartementet og landbruksorganisasjonene. En samlet næringskomité sa ved jordbruksoppgjøret for 2003 at disse grensene måtte praktiseres litt fleksibelt med bakgrunn i lokale forhold. Lokale instanser har i mange tilfeller tilrådd dispensasjoner.

Hvorfor blir ikke dette i større grad praktisert?


Les hele debatten