Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til forsvarsministeren

Om det er riktig at personar tilsette hjå Siemens på vegner av Forsvaret har kjøpt inn datautstyr til bruk i Forsvaret, og har i så fall innhaldet i lov om offentlige anskaffelser alltid blitt følgt

Datert: 09.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Ifølge VGs artiklar om forholdet mellom Siemens Business Service og Forsvaret, kjem det fram at det er svært tette forretningsmessige og personlege band mellom personar i Forsvaret og hjå Siemens. Avtalen mellom partane kan ha ei ramme på om lag 1 mrd. kr.

Er det riktig at personar tilsett hjå Siemens på vegne av Forsvaret har kjøpt inn datautstyr til bruk i Forsvaret, og har i så fall innhaldet i Lov om offentlige anskaffelser alltid blitt fulgt?


Les hele debatten