Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om statsrådens strategi for å unngå voldsproblemer knyttet til elever med atferdsproblemer

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vold i skolen er et tiltagende problem. På en skole i Bergen nylig gikk en elev til angrep på en medelev og en lærer med jernstang og begge disse ble skadet. Fra en ekspert på atferdsvansker blir det hevdet at det beste for elever med sterke atferdsvansker er å gå i ordinær skole. Men en rekke av skolens lærere truer med sykemelding dersom eleven får komme tilbake på skolen. Skolens rektor sier han forstår lærernes reaksjon.

Hva er statsrådens strategi for å unngå voldsproblemer knyttet til elever med atferdsproblemer?


Les hele debatten