Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Om at forsikringsselskaper ikke betaler ut uførepensjoner eller tilsvarende forsikringer til personer med midlertidige ytelser, og hvorvidt disse forhold er vurdert

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Under behandlingen av Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) om midlertidig uførestønad ble forholdet til finansnæringen bare så vidt berørt. I sitt svar, datert den 19. mai 2004, på brev fra meg sier statsråden at Finansdepartementet vil vurdere endringer i lov om foretakspensjon i denne sammenheng. Forsikringsselskapene betaler nå ikke ut uførepensjoner eller tilsvarende forsikringer til personer med midlertidige ytelser. Ytelsene kan gis i inntil 3x4 år.

Har statsråden vurdert disse forhold, og hva er eventuelt gjort?


Les hele debatten