Spørretimespørsmål fra Modulf Aukan (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om på kva måte Regjeringa kan bidra til at ukontrollert og uforsvarlig fiske med garn vest i Nord-Atlanteren kan koma under kontroll

Datert: 15.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Modulf Aukan (KrF)

Spørsmål

Modulf Aukan (KrF): I Sunnmørsposten av 1. februar i år går det fram at spanskeigde fiskefartøy driv ukontrollert og uforsvarleg fiske med garn vest i Nord-Atlanteren.

På kva måte kan Regjeringa i Noreg bidra til at dette fisket kan koma under kontroll?


Les hele debatten