Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om å endre barnetillegget i ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Datert: 16.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Forsørgere som mottar tidsbegrenset uførestønad kan tape opptil 19 000 kr i året pr. barn med bakgrunn i et langt lavere barnetillegg enn mottakere av uføretrygd. Statsminister Bondevik uttalte til Aftenposten den 6. august 2004 at dette er utslag av uførereformen som gjør at det er grunn til å gjennomgå den på nytt.

Vil statsråden på bakgrunn av dette fremme forslag for Stortinget om å endre barnetillegget i ordningen med tidsbegrenset uførestønad?


Les hele debatten