Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

Om å avhjelpe situasjonen i tre kommuner i Nordland som er nektet beiteslipp for sauer kommende sommer pga. store tap av sau til jerv

Datert: 16.02.2005
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Mattilsynet har nektet beiteslipp for sauer i tre kommuner i Nordland kommende sommer pga. svært store tap av sau til jerv sommeren 2004. Forbudet omfatter 50 til 60 beitebrukere i Meløy, Rødøy og Gildeskål. Tillatelse til beiteslipp ville blitt gitt dersom det hadde vært skutt jerv i vinter, noe som ikke har latt seg gjøre pga. værforholdene. Stortinget har nylig vedtatt en todelt målsetting både for beitedyr og rovdyr.

Hvilke grep vil statsråden ta for å avhjelpe situasjonen i Nordland?


Les hele debatten