Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig at Skifte Eiendom har brukt penger på internsamlinger og innleide konsulenttjenester m.m. til en høy pris, da salg av forsvarseiendommer skal gi en størst mulig netto

Datert: 17.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Gjennom media er vi blitt opplyst om at Skifte Eiendom har brukt penger på internsamlinger og innleide konsulenter m.m. til en forholdsvis høy pris. Salg av forsvarseiendommer skal gi en størst mulig netto.

Synes statsråden det er forsvarlig å bruke kr 322 000 på en samling eller innleid konsulent til kr 175 000 pr. mnd?


Les hele debatten