Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om når Stortinget kan forvente en ny proposisjon med en endelig behandling av strukturen i Forsvarets logistikkorganisasjon

Datert: 18.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Høstsesjonen 2003 behandlet Stortinget proposisjonen om iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det ble fattet et vedtak om en prosessbasert internstruktur, i utgangspunktet basert på en struktur på fire divisjoner, som det står i vedtaket. Etter det har ikke Stortinget vedtatt noen annen struktur for FLO.

Når kan Stortinget forvente en ny proposisjon med en endelig behandling av strukturen i FLO?


Les hele debatten