Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om statsråden har noen strategi for når og hvordan soningskøen kan fjernes

Datert: 22.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Soningskøen har vokst betydelig, og igjen står over 2 300 mennesker i kø for å sone. Dette skaper et betydelig press og merarbeid for politiet, domstolene og ikke minst fengslene. Effekten av soningen blir dårlig når den kommer sent og når fengslene må bruke all energi på å få flest mulig fanger inn. Soningskøen har nå vært et vedvarende problem i flere år, og Regjeringen har hatt flere anledninger til å foreta seg noe.

Har statsråden noen strategi for når og hvordan soningskøen kan fjernes?


Les hele debatten