Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om å gi Aetat større mulighet til å innvilge ordinær utdanning som tiltak for ordinære arbeidssøkere for at flere skal komme i jobb og yrkesrettet utdanning

Datert: 23.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Florø mister en gutt dagpengene hvis han tar karakterforbedrende eksamen for å kvalifisere seg for videre utdannelse. Fylkesarbeidssjefen uttaler at det ikke finnes rom i regelverket for å gi ordinære arbeidssøkende mulighet til å finansiere ordinær utdanning under dagpengeperioden.

Stemmer dette i alle tilfeller, og vil statsråden gi Aetat større mulighet til å innvilge ordinær utdanning som tiltak for ordinære arbeidssøkere for at flere skal komme i jobb og yrkesrettet utdanning?


Les hele debatten