Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om å utsette balansekravet for Helse Vest, eller andre tiltak som kan skjerme pasientbehandlingen i helseregionen

Datert: 15.02.2005
Besvart: 16.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Styret i Helse Vest har vedtatt et budsjett som innebærer et samlet driftsunderskudd på 186 mill. kr. Underskuddsbudsjetteringen er gjennomført for å hindre alvorlige kutt i tilbudet ved sykehusene på Vestlandet. Statsråden har til nå ikke godtatt underskuddet. Helse Vest er i en vanskelig situasjon, bl.a. grunnet statlig skjeivfordeling av midler.

Vil statsråden vurdere en utsettelse av balansekravet for Helse Vest, eller andre tiltak som kan skjerme pasientbehandlingen i helseregionen?


Les hele debatten