Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om at noen skoler praktiserer strengere krav til "diagnostisering" for å få spesialundervisning pga. dårlig kommuneøkonomi

Datert: 10.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Rett til spesialundervisning er nødvendig for å sikre elever med spesielle vansker et tilfredsstillende opplæringstilbud. Dysleksiforbundet i Norge melder om følgende erfaringer: noen skoler praktiserer strengere krav til "diagnostisering" for å få spesialundervisning pga. dårlig kommuneøkonomi. Elever som tidligere har hatt spesialundervisning får nå beskjed om at i stedet for spesialundervisning skal elevene få opplæring innenfor det ordnære tilbudet.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten