Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om at statsavtalen om en felles bompengeordning ved Svinesund bryter med den svenske grunnloven, og hvorvidt dette vil bety at bilistene vil slippe belastning med bompenger over lang tid

Datert: 14.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statsavtalen mellom den svenske og norske regjering la premissene for en felles bompengeordning ved Svinesund for finansiering av ny bru. Avtalen bryter med den svenske grunnloven fordi det legges opp til bompengeinnkreving på den gamle brua for å finansiere utbyggingskostnadene av den nye.

Mener statsråden dette vil bety at bilistene vil slippe ekstra belastning med bompenger over lang tid?


Les hele debatten