Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan medlemmene i Vinmonopolets bedriftsforsamling skal kunne utføre sin tilsynsplikt uten å vite hvilke saker styret behandler, på bakgrunn av at FrPs medlem ikke fikk innsyn i styrets protokoller

Datert: 16.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): FrPs medlem i Vinmonopolets bedriftsforsamling krevde innsyn i styrets protokoller for å kunne gjennomføre sin tilsynsplikt etter vinmonopolloven. Kravet ble ikke imøtekommet. Ifølge svarbrev fra statsråden til Carl I. Hagen har bedriftsforsamlingens enkeltmedlemmer ikke rett til annen informasjon enn svar på spørsmål stilt i forsamlingens møte.

Hvordan mener statsråden medlemmene skal kunne utføre sin tilsynsplikt uten å vite hvilke saker styret behandler og følgelig hvilke spørsmål som må stilles?


Les hele debatten