Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for at byggingen i strandsonen kan reduseres

Datert: 17.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at byggingen i strandsonen fortsetter i samme omfang som før. I 2004 ble 72 pst. av dispensasjonssøknadene fra byggeforbudet innvilget. Dette fører til at en stadig større del av strandsonen blir for de få som får bygge, mens allmennheten får dårligere tilgang.

Hva vil statsråden foreta seg for at byggingen i strandsonen reduseres?


Les hele debatten