Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Om statsministerens vurdering av uttalelsene fra andre regjeringsmedlemmer om Forsvarets økonomi

Datert: 02.03.2005
Besvart: 02.03.2005 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten