Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å styrke foreldrenes innflytelse i grunnutdanningen for å sikre god foreldremedvirkning i de endringsprosessene som foregår i skolen

Datert: 31.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Grunnutdanningen i Norge preges nå av mange og store endringer. I en slik prosess er det viktig med god informasjon til, og kommunikasjon med, de sentrale aktørene i grunnutdanningen; elever, lærere, skoleeiere og foreldre. Foreldrene er den gruppen som er svakest organisert og ivaretatt. Men foreldre har hovedansvar for sine barns oppdragelse, herunder utdanning.

Hvordan vil statsråden styrke foreldrenes innflytelse i grunnutdanningen for å sikre god foreldremedvirkning i de endringsprosessene som foregår i skolen?


Les hele debatten